CNV: Compenseer koopkrachtverlies en zet onderwijskwaliteit centraal bij aanpak lerarentekort

De werkenden moeten voorop staan, zij maken het onderwijs

‘Maak snel extra loonruimte vrij om de werknemers in het onderwijs te compenseren voor koopkrachtverlies en stel onderwijskwaliteit centraal bij het aanpakken van het lerarentekort.’ Dat is de boodschap van CNV Onderwijs voorzitter Daniëlle Woestenberg richting Tweede Kamer waar morgen de behandeling van de begroting voor het ministerie van Onderwijs op de agenda staat.

Duurzaam langetermijnbeleid

Nederland verkeert in zwaar weer. Met een torenhoge inflatie, energieprijzen die de pan uit rijzen en het uitblijven van loonstijging is het koopkrachtverlies enorm. Daarbovenop komt nog het grote personeelstekort in het onderwijs wat voor uitval en toenemende werkdruk zorgt. Hier moet heel snel iets aan gedaan worden oordeelt voorzitter Daniëlle Woestenberg. ‘Niet houtje-touwtje, maar duurzaam langetermijnbeleid wat het onderwijs beter maakt. Kind gericht en waar leraar en leerling en student op een goede manier samen kunnen door ontwikkelen.’

Minder werkdruk

CNV Onderwijs vraagt meer aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs bij het aanpakken van het lerarentekort. Het kabinet moet hiervoor meer investeringen in het onderwijspersoneel en de werkdruk verminderen. De bond zet zich in voor structureel meer geld voor extra handen in de klas, kleinere klassen en minder werkdruk. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat werken in het onderwijs aantrekkelijk blijft. Daarom blijven we met betrokken partijen in gesprek.

Volhouden campagne

CNV voert de campagne ‘volhouden’, met als belangrijkste boodschap: de publieke sectoren zijn niet vanzelfsprekend, maar worden door mensen gemaakt. Deze werkenden hebben het zwaar. We roepen de overheid dan ook op om stevig in de publieke sectoren te investeren. Dus ook in een goed onderwijs. Om dat te bereiken hebben we jullie steun nodig. Jullie input, jullie ideeën, alles wat jullie als professionals te bieden hebben.

CNV - Hoe houd jij het vol in het onderwijs?