CNV: eenmalige uitkering voor energiezuiniger huis

Een warmtebonus om je huis energiezuiniger te maken. Hiervoor pleit het CNV.

‘Door de explosief gestegen energiekosten, komen steeds meer werkenden in de problemen. Te veel mensen zitten letterlijk in de kou. Met een concreet bedrag van minimaal 2.000 euro als eenmalige uitkering in de cao – een warmtebonus - kunnen werknemers hun huis energiezuiniger maken, bijvoorbeeld door isolatie of zonnepanelen. En daarmee hun energierekening structureel omlaag brengen,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Geldzorgen
Een kwart van de werkenden heeft steeds meer moeite om hun rekeningen te betalen, blijkt uit recent CNV-onderzoek. 22% heeft voor het eerst in hun leven te maken met geldzorgen. De helft maakt zich zorgen of ze in de toekomst hun rekeningen kunnen betalen. Fortuin: ‘Werken is geen garantie meer tegen armoede. Het CNV zet zich in voor structureel hogere lonen, maar niet iedere werkgever compenseert de inflatie volledig. Een eenmalige uitkering, bedoeld om je huis energiezuiniger te maken, kan op lange termijn flink renderen.’

Simpel systeem
Een warmtebonus is geen vervanging van loonsverhoging, maar een aanvulling. De werkgever stelt een bedrag ter beschikking, dat binnen een maand wordt vergoed aan de werknemer die een duurzaamheidsmaatregel heeft getroffen. Het CNV pleit ervoor dat de afhandeling zoveel mogelijk via de werkgever verloopt. ‘Werknemers die hun huis verduurzamen, moeten de facturen via personeelszaken indienen. Daar vindt de check plaats of het budget daadwerkelijk voor verduurzaming is ingezet. Wij pleiten voor een simpel systeem en geen extra belastingregels of complexe controlemechanismes.’

Belastingvrijstelling
Naast een overzichtelijk systeem, pleit het CNV voor meer belastingvrijstelling op de warmtebonus. ‘De werkkostenregeling biedt voor veel werkgevers soelaas: die staat dit jaar op 3% van de loonsom. Maar extra vrijstelling is nodig, om iedere werknemer de mogelijkheid te bieden zijn of haar huis te verduurzamen. Het zou mooi zijn als het kabinet daar snel mee over de brug komt. Niets doen en miljoenen mensen in de kou laten staan, kost de maatschappij immers veel meer aan verzuimkosten en gezondheidsschade.’

Rentmeesterschap
De warmtebonus draagt, naast lagere energiekosten, bij aan de klimaatdoelstellingen. ‘Werkgevers die de warmtebonus uitkeren, kunnen zich hiermee profileren als duurzame werkgever. Een pre in tijden van arbeidsmarktkrapte. Bedrijven als Achmea en ABN Amro verlenen hun medewerkers nu al een warmtebonus. Wij zetten in op meer navolging van deze goede voorbeelden,’ aldus Fortuin.