Al het nieuws

CNV Onderwijs ziet nu graag écht stappen om ook duurzaam veilig onderwijs te garanderen!

Het kabinet heeft besloten bij de versoepelingen voorrang te geven aan mbo, hbo en universiteiten. Voorzitter Daniëlle Woestenberg constateert: 'De studenten én docenten hebben er net als veel mensen in de samenleving behoefte aan om elkaar weer te ontmoeten. Daar hoort natuurlijk bij dat de regels, die nog steeds gelden, binnen alle scholen en universiteiten goed gehandhaafd moeten kunnen worden, zodat het voor iedereen ook veilig is. Eén van die regels is nu geworden de verplichting tot het overal en altijd dragen van een medisch mondmasker. Wanneer afstand niet mogelijk is, lijkt dat logisch, maar CNV roept de werkgevers op ook afstand te creëren zodat zonder mondkapjes veilig gewerkt en lesgegeven kan worden.'

'Visueel contact is in het onderwijs onontbeerlijk en daarom roepen we kabinet en werkgevers op ook naar de praktische uitvoering van deze regel te kijken en te zoeken naar andere oplossingen. Denk aan bijvoorbeeld grote schermen, goede ventilatie en gespreide roosters, zodat er ook zoveel mogelijk veilige afstand tussen alle mensen in het onderwijs mogelijk is.'

CNV Onderwijs dringt er op aan dat na de laatste sluiting van het onderwijs nu echt naar de lange termijn wordt gekeken. Woestenberg: 'De belangrijkste vraag moet zijn; hoe kunnen we het onderwijs veilig openhouden, ook tijdens een crisis als deze. Naast mondmaskers, luchtreiniging en ventilatie, moeten we stilstaan bij wat lockdowns, het gebrek aan stages, uitval van lessen en lerarentekorten betekenen voor de onderwijsinstellingen, professionals, leerlingen en studenten. Het gaat erom dat we nú maatregelen bedenken voor het omgaan met studie- en leervertraging, hoe we lerarentekorten opvangen en ook hoe we de komende maanden en schooljaren veilig open kunnen blijven.'