CNV op bres voor personeel met long covid

Door de coronapandemie zitten medewerkers uit zorg en onderwijs noodgedwongen thuis met long covid. Vaak opgelopen in de eerste golf toen nog weinig over het virus bekend was en personeel zonder (voldoende) bescherming hun werk moesten doen. Ontslag dreigt nu na twee jaar ziekteverlof of is al gegeven. CNV strijdt tegen dit onrecht en voor financiële compensatie.

Een snelle en volledige compensatie voor het inkomensverlies dat is geleden en een respectvollere behandeling. Daarvoor pleit CNV in een brief aan de ministers Van Gennip, Helder, Dijkgraaf en Wiersma voor al het door long covid getroffen personeel in vooral de cruciale sectoren zorg en welzijn en onderwijs. De bond roept op voldoende compensatie in te bouwen in de Voorjaarsnota.

CNV Onderwijs zet ondertussen ook in op haar eigen Sociaal Fonds, bedoeld als vangnet voor leden met financiële problemen. Om ook leden met long covid te ondersteunen is een bedrag van €50.000,- extra toegevoegd aan het vermogen van het fonds.

Financiële hulp nodig van het Sociaal Fonds? Neem voor meer informatie of een verzoek contact op met penningmeester/secretaris Annemarieke van Vliet, 06 36193376, sociaalfondsonderwijs@cnv.nl.