Al het nieuws

NPO-interventies hebben nu verkeerd uitgangspunt

Niet achterstand maar potentieel leerling moet uitgangspunt zijn

CNV Onderwijs wil dat de termijn van twee jaar voor besteding van de NPO-gelden wordt losgelaten. Scholen moeten bovendien meer ruimte krijgen om het geld aan de aanpak van fundamentele problemen te besteden.

Focus op leerlingen

Daniëlle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs: ‘De focus in de Voortgangsrapportage NPO lijkt te liggen op hoe groot de cognitieve achterstanden zijn. De conclusie in dit rapport dat gisteren verscheen, is daarmee anders dan de conclusie van de Onderwijsinspectie medio oktober. Zorg dat coronaherstel en onderwijsherstel hand in hand gaan. Kijk niet achterom naar de vertraging, maar focus op het potentieel van de leerling. Dát moet wat ons betreft het uitgangspunt zijn. We willen een sterke onderwijssector, met kansen voor iedereen. Dat bereiken we alleen door structureel te zorgen voor meer tijd en aandacht voor leerlingen. De coronagelden zouden daar het startschot voor moeten zijn.’

Te weinig tijd voor effectieve besteding

Begin 2021 kwam er € 8,5 miljard vrij om de onderwijsachterstanden in te lopen die ontstaan waren door corona. Scholen krijgen geld overgemaakt, met de instructie om dat in twee jaar te besteden en daarvoor gebruik te maken van door het ministerie geformuleerde interventies. ‘Een kwaliteitsimpuls, zoals bedoeld door interventies, is goed en noodzakelijk. Maar door de korte bestedingstermijn mis je nu de kans om inzicht te krijgen in de gemaakte keuzes en ervaringen. Terwijl die juist ervoor kunnen zorgen dat geld ook zo effectief mogelijk wordt besteed.’ zegt Woestenberg. ‘De vraag hoe leerlingen hun potentieel kunnen bereiken, zou voorop moeten staan. Daarnaast zouden scholen het geld ook moeten kunnen gebruiken om fundamentele noden van het onderwijs aan te pakken. Om dat mogelijk te maken moeten scholen meer regie krijgen over het tempo waarmee ze het NPO-geld kunnen uitgeven. Geef het onderwijs dus op zijn minst die tijd, en voer de druk niet nog extra op.’

Personeelstekorten

‘Een langere bestedingstijd geeft ook meer ruimte voor strategisch personeelsbeleid. Hiermee kunnen leerlingen op scholen, waar de achterstanden het grootst zijn, beter worden geholpen. Want vaak zijn ook juist daar de personele problemen groot.’ Woestenberg wijst erop dat ook 2021-2022 geen “normaal” schooljaar lijkt te worden. ‘We weten dat er nu al te weinig mensen zijn om de meest effectieve interventies uit te voeren. De vervangingspoelen zijn opgedroogd. Met gebrek aan personeel blijft het werken vanuit tekorten.'