Al het nieuws

Stappenplan schoolscan Nationaal Programma Onderwijs

Op 8 april heeft het ministerie van Onderwijs een stappenplan gepubliceerd voor de schoolscan die scholen moeten maken in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Het stappenplan is een vrijwillige handreiking over hoe je de schoolscan kan maken.

Met de schoolscan (een op hoofdlijnen, een voor basisonderwijs, een voor speciaal onderwijs en een voor voortgezet onderwijs) wordt bedoeld dat scholen in kaart brengen wat de leerlingen en de school nodig hebben als gevolg van de coronacrisis. Het gaat hierbij zowel om de cognitieve ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Veel scholen zijn hier al mee bezig vanuit hun kwaliteitszorgsystematiek. Scholen hebben al veel gegevens voor de analyse, onder andere vanuit hun leerlingvolgsysteem. Toch kan het best een kluif zijn om het hele beeld compleet te krijgen en de analyse grondig te doen. Vooral in de hectiek van deze tijd met quarantaines en hybride werken.

Meer speelruimte

In het stappenplan staat dat scholen bij de start van het schooljaar aan het ministerie moeten doorgeven dat zij een schoolscan gedaan hebben, welke interventies zijn gekozen en of het gehele proces goed is verlopen (ook met betrokkenheid van de MR). Daaruit blijkt dat er meer speelruimte in het tijdspad zit, dan uit de eerdere brief van minister Slob aan de scholen leek. Scholen die het niet lukt om deze maand alle analyses te maken, kunnen hier dus meer tijd voor nemen. Indien voor de zomervakantie op basis van analyses een plan is gemaakt voor het inzetten van interventies, dan is dat voldoende. Dat plan mag ook op een later moment (volgend schooljaar) nog aangevuld of bijgesteld worden. De ‘menukaart’ met interventies waar scholen uit kunnen kiezen, wordt naar verwachting eind april gepubliceerd.