Geen overeenstemming over nieuwe cao Postbezorgers

‘Plat gezegd zijn we er tot nu toe niet uitgekomen met PostNL. Waardering, perspectief en werkplezier, dat was de basis waarmee de bonden het overleg voor een nieuwe cao-postbezorgers zijn gestart. We zijn inmiddels twee maanden verder en waar staan we nu?’, vraagt CNV-onderhandelaar Juan Schot zich af.

‘De waardering voor de postbezorger die al langer in dienst is blijft uit. Wij willen een substantieel verschil in salaris voor de postbezorger die al langer in dienst is en de postbezorger die nieuw is. Dat is de boodschap die we van jullie (onze leden) hebben meegekregen tenslotte’, zegt Schot. ‘Tot op heden zijn we hier niet uit.’

Werkplezier

‘Wij willen een Task Force Werkplezier inrichten met vertegenwoordigers van medezeggenschap, vakorganisaties en directieleden van PostNL (alleen zij die direct een besluit kunnen nemen). Doel van dit alles is werkplezier en waardering naar de postbezorgers (terug)brengen.’ Onderwerpen die aan de orde moeten komen: depotbelevering, werkdruk, veranderingen, voldoende en juiste kleding voorradig hebben voor de postbezorgers, hoe we omgaan met jubilea en afscheid, werkomstandigheden, enzovoort. ‘PostNL wil hieraan meewerken’, weet Schot, ‘maar we zijn er nog niet uit.’

Perspectief

Wat is de toekomst voor de postbezorger? Wat is hun perspectief. Schot: ‘Dat de briefpost daalt dat weten we allemaal. Maar kan PostNL ons ook laten weten hoe zij de toekomst ziet voor haar postbezorgers. Wat is de werkgelegenheid op termijn? Welke ideeën zijn er over verhoging van de kwaliteit? Wil PostNL de postwet aanpassen? Vragen te over, waar tot op heden geen duidelijkheid antwoord over is.’

Hoe nu verder?

Schot: ‘We hebben PostNL gevraagd om hun inzet nog eens te (her)overwegen, onze openstaande vragen te beantwoorden en om te kijken hoe we uit de ontstane situatie kunnen komen. Zelf als vakorganisaties gaan wij in gesprek met onze kaderleden over bovenstaande. We houden jullie op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.’