Ultimatum PostNL

CNV Publieke Diensten en BVPP stellen PostNL een ultimatum dat op 7 december afloopt. In augustus begonnen onderhandelingen over een nieuwe cao (de oude liep op 31 maart af). Deze hebben tot niets geleid. Het eindbod van PostNL was zo slecht dat bonden het niet eens hebben voorgelegd aan hun leden. Daarmee waren partijen uit onderhandeld.

CNV en BVPP eisen nu dat PostNL akkoord gaat met de voorwaarden die de bonden stellen: een cao met een looptijd van 12 maanden, een structurele loonsverhoging van 7%, afschaffen van de jeugdlonen, de huidige reiskostenvergoeding woon-werk aanpassen aan de nieuwe fiscale regels per 1 januari 2023 (€ 0,21 en per 1 januari 2024 naar 0,22 per kilometer.) Daarnaast een uitbreiding van de reiskostentabel van 4 naar 5 dagen. Medewerkers die 5 dagen reizen, krijgen ook 5 dagen vergoed en niet maximaal 4 zoals nu. En tot slot een stijging van het bedrag van de uitkering in de RVU-regeling naar 85% van het wettelijk minimumloon.

Onderhandelaar Anselma Zwaagstra van CNV Publieke Diensten: 'Het is echt niet uitzonderlijk wat we vragen, in deze voor medewerkers financieel zware tijden. Dat PostNL zijn eigen mensen in de kou laat staan, en de decennialange goede verstandhouding met vakbonden op het spel zet met deze halsstarrige houding, is een dikke tegenvaller.'

Mocht PostNL niet of onvoldoende reageren op het ultimatum van CNV en BVPP, dan zullen de bonden beginnen met het voeren van collectieve acties.