Pensioenen flink verhoogd: PostNL en vakbonden sluiten akkoord over hogere indexatie

De pensioenregeling van PostNL wordt aangepast voor alle deelnemers van het Pensioenfonds PostNL. PostNL, het pensioenfonds en CNV, FNV en BVPP hebben hier gezamenlijk toe besloten. De aanpassing van de pensioenregeling, in combinatie met de goede financiële positie van het pensioenfonds, maakt het mogelijk om de pensioenaanspraken per 1 januari 2023 met 10% te verhogen (indexeren).

Dit is een belangrijk besluit voor alle deelnemers van het pensioenfonds van PostNL. De afgelopen jaren konden de pensioenen door de lage rente en financiële situatie van het fonds slechts zeer beperkt verhoogd worden. Het zijn voor veel mensen financieel lastige tijden en vooral voor gepensioneerden is een hogere indexatie nu hard nodig. Zij merken de verhoging volgend jaar direct in hun portemonnee.

Aanpassing pensioenregeling nodig voor hogere indexatie in 2023

Om de pensioenen van de (oud-)medewerkers van PostNL met 10% te kunnen verhogen, moet de pensioenregeling aangepast worden. In de huidige regeling is indexatie namelijk gemaximeerd op 4%. Tegelijkertijd komt de bijstort- en restitutieverplichting van PostNL te vervallen. PostNL is voortaan alleen nog verplicht om de reguliere pensioenpremie te betalen. Als het financieel minder goed gaat met het pensioenfonds, hoeft PostNL dus geen extra betalingen meer te doen. Gaat het goed met het fonds, dan krijgt PostNL geen geld terug. Op dit moment staat het pensioenfonds er financieel heel erg goed voor.

Bonden en PostNL zien deze aanpassing als de beste manier om de pensioenen per 1 januari beter mee te laten groeien met de inflatie. En zo de (toekomstige) koopkracht van alle deelnemers ook op peil te houden.

Voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel

Er zijn ook afspraken gemaakt over de invulling van het nieuwe pensioenstelsel, dat waarschijnlijk in de loop van 2023 wettelijk ingaat. Er is een voorkeurscontract op basis van een solidaire premieregeling afgesproken. Partijen hebben ook de intentie uitgesproken om de al opgebouwde pensioenen mee te nemen (“invaren’) naar het nieuwe pensioenstelsel.

Voor CNV is dit een hele belangrijke afspraak. Hiermee kunnen we gaan bouwen aan een pensioenregeling die een hogere opbouw en pensioenuitkeringen gaat opleveren en tegelijkertijd het grote voordeel heeft van het samen, collectief en solidair opbouwen van de pensioenen van PostNL-medewerkers.