Actievoeren helpt!

Mandy Jacobs is verzorgende IG, adhd-coach, en ambtelijk secretaris van het Christelijke Sociaal Congres, een platform vancirca 45 maatschappelijke organisaties, waaronder CNV.

De acties eerder dit jaar zijn niet allen goed voor de arbeidsvoorwaarden van het personeel in de ziekenhuizen, maar ook voor het ledental van CNV Zorg & Welzijn. Maar het is ook een schrijnend signaal. Schijnend, omdat steeds minder mensen uitkomen met hun salaris en de werkdruk op veel plekken torenhoog is geworden. Een vast contract – en daarmee de mogelijkheid tot een hypotheek - is voor steeds minder werknemers weggelegd.

Al jaren daalt het aantal vakbondsleden langzaam maar gestaag. Toen in 1909 CNV werd opgericht, maakten arbeiders een 60-urige werkweek in een fabriekshal, en ook hun kinderen ploeterden mee in de fabriek. De arbeidsomstandigheden waren ronduit slecht. Ze kregen geen looncompensatie bij overwerk en werden onderbetaald. Het goede leven met ‘vrije tijd’ was voor een andere klasse. Hun grootste kans op verbetering van hun toekomst was om lid te worden van een club die voor hun rechten streed.

Ruim een eeuw later kunnen we met bewondering terugkijken op wat de vakbonden voor elkaar hebben gebokst. In vergelijking met 1909 heeft de werknemer vandaag de dag uitstekende arbeidsvoorwaarden, keurig geregeld in cao’s. We hebben - dankzij de vakbond - nu veel meer vrije tijd. Nergens zijn zoveel parttime werkers als in ons land, zeker in ‘vrouwen’-sectoren als zorg en welzijn en onderwijs

Meer vakbondsleden geweldig signaal dat onrecht niet langer wordt geslikt

Mandy Jacobs

Toch is ons prachtige werk door de jaren heen steeds verder uitgehold door efficiëntieslagen en rapportageplicht. Dit alles ten koste van waar het om moet gaan: aandacht voor onze leerlingen en cliënten. Dat collega’s massaal stuklopen of vertrekken zegt genoeg. Ronduit misdadig is het dat mensen met relatief lagere inkomens, zoals verpleegkundigen, bij langdurige ziekte volgens de huidige wet naar bijstandsniveau zakken, terwijl hogere inkomens zoals artsen wel een flinke uitkering krijgen, zoals het tv-programma Zembla wist te melden.

Intussen nemen geautomatiseerde systemen de uitvoering van regels over. Als individu opkomen voor wat rechtvaardig is wordt daarmee steeds moeilijker. Meer vakbondsleden is daarom een geweldig signaal, omdat steeds minder mensen dit onrecht nog langer slikken. Geef je om de toekomst van je vak? Leg dan je collega’s het belang uit om ook lid te worden. Het is tijd voor actie en het helpt ook!