Al het nieuws

CNV: Betere beschermingsmiddelen nodig voor alle cruciale beroepen

Werknemers in cruciale publieke sectoren moeten de beschikking krijgen over betere beschermingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld medische mondkapjes (FFP2-maskers). CNV ziet dat kinderopvangmedewerkers, jeugdzorgwerkers, leraren, gevangenisbewaarders, afvalmedewerkers en andere mensen met een cruciaal beroep, zich steeds meer zorgen maken over de gezondheidsrisico’s die zij bij hun werk lopen.


In de praktijk kunnen werknemers in de cruciale sectoren niet altijd voldoende afstand houden tot anderen tijdens hun werk. CNV Zorg & Welzijn vindt dat veiligheid van werknemers die cruciaal zijn voor onze samenleving voorop moet staan. Dat betekent de inzet van betere beschermingsmiddelen tegen de naar het zich laat aanzien veel besmettelijker nieuwe virusvarianten. Van de aanvankelijke schaarste van medische beschermingsmiddelen, zoals FFP2-mondkapjes, is inmiddels geen sprake meer.

Voorzitter CNV Zorg & Welzijn Anneke Westerlaken zegt daarom: ‘In de hele zorgsector moet de bescherming van werknemers veel beter ter hand genomen worden. Zorginstellingen gaan nu uit van het dragen van een FFP2-masker (een mond-neusmasker dat niet alleen patiënt, maar ook zorgverlener beschermt) bij hoog-risicohandelingen bij patiënten met COVID-19. Deze richtlijn moet worden aangepast naar het standaard gebruik van een FFP2-masker bij (risico op) werken met besmette patiënten.