Tegelijk werken voor meerdere zorgwerkgevers

Wel eens bij een andere zorginstelling achter de schermen willen kijken? CNV maakt dit samen met zorgwerkgevers in Gelderland mogelijk.

In deze proeftuin werken we toe naar een arbeidscontract waarbij je gelijktijdig en/of directopvolgend voor meerdere werkgevers kunt werken. Het is een gezamenlijk initiatief van CNV Zorg en Welzijn en De Werkgeverij. Werkgevers RIBW Nijmegen & Rivierenland, Moviera, Entrea lindenhout, Iriszorg en Pro Persona participeren met hun werknemers in dit project. TV Gelderland besteedde ruim aandacht aan dit collectieve werkgeverschap.

Collectief Werkgeverschap - TV Gelderland