Al het nieuws

Ziekmeldingen werknemers in verpleeghuis en thuiszorg nog hoger dan gemiddeld

Stegen de ziekmeldingen in de zorgsector in de maand maart landelijk bijna 40 procent, in verpleeghuizen en thuiszorg is de stijging 54 procent ten opzichte van maart 2019. Dat blijkt uit de uitwerking van de cijfers over ziekmeldingen in de zorg van Vernet (kennisnetwerk en expert op het gebied van verzuim). Deze stijging is groter dan in andere sectoren van de zorg zoals de ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.


Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: 'Uit deze cijfers blijkt dat het effect van corona in de verpleeghuizen en de thuiszorg nog sterker is dan elders. De aandacht voor deze zorgsectoren heeft te lang op zich laten wachten. Zowel wat betreft het gebrek aan beschermingsmiddelen, als het lang uitblijven van heldere en werkbare richtlijnen.'

Zeggenschap


Door de stijging van het aantal ziekmeldingen, loopt de werkdruk voor collega’s van de melders steeds verder op. CNV Zorg & Welzijn pleit er dan ook voor zorgprofessionals zoveel mogelijk te betrekken bij het weer opstarten van de reguliere en uitgestelde zorg. Door hen systematisch te betrekken, voorkomen we dat er over de hoofden van zorgprofessionals wordt besloten en de werkdruk, en daarmee het verzuim, verder toeneemt.

Cao naleven


Op zorgwerkgevers rust de plicht de cao’s te blijven volgen. Daarmee worden voldoende rusttijden en vakantiemogelijkheden gegarandeerd. 'We leunen zwaar op onze zorgprofessionals, zij verdienen het goed beschermd te worden, zowel fysiek als mentaal', zegt Westerlaken. 'We maken niet voor niets afspraken in de cao. Financiers van de zorg moeten de ruimte bieden om afspraken over welke zorg geleverd wordt, zó bij te stellen dat gezond werken en de inzetbaarheid van personeel op peil blijft.'