Cao Apotheken

Looptijd: -
Nieuwe cao in onderhandeling
Albert Spieseke
Onderhandelaar cao Apotheken

In de cao Apotheken staan afspraken over loon, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken. De cao is voor iedereen die bij een apotheek werkt, van de apothekersassistenten tot en met de schoonmakers. We maken ons sterk voor onderwerpen die leden van CNV aandragen. In de huidige cao zijn de loonstijgingen een belangrijk speerpunt.

Rapport Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) biedt weinig houvast

Onder de titel Verkennend onderzoek naar de toegankelijkheid van de openbare apotheekzorg heeft de NZA haar bevindingen gepresenteerd. Helaas biedt het rapport weinig houvast. Het antwoord op de vraag of zorgverzekeraars verplicht zijn om in de tarieven die zij met de apothekers afspreken, rekening te houden met de personele kosten, laat de NZA in het midden.

Het rapport komt op dit punt niet verder dan de constatering dat zij in het proces van contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, weinig synergie ziet tussen de partijen. Een constatering die wij weliswaar volledig onderschrijven, maar die geen duidelijkheid geeft over het afsluiten van een goede cao. Hoe dan ook hebben we er bij de werkgevers op aangedrongen om zo snel mogelijk weer met hen om tafel te gaan om het te hebben over een nieuwe cao.

Apothekersassistenten in actie

Een groep apothekersassistenten is in actie gekomen onder het motto: #weslikkenhetnietlanger. Zij zijn ontevreden omdat zij niet bij het opstellen van het NZA-rapport betrokken zijn geweest en vragen nu via hun actie aandacht voor hun positie. Zij maken zich zorgen over de toekomst van hun beroep. Behalve de moeizame totstandkoming van de cao is er ook een andere ontwikkeling waar zij zich zorgen over maken. Om kosten te besparen, gaan steeds meer apotheken ertoe over om medicijnen en hulpmiddelen buiten de apotheken te verstrekken, waardoor het werk van de apothekersassistenten wordt uitgehold. Al met al wordt het vak van apothekersassistent steeds minder aantrekkelijk. Gevolgen zijn een tekort aan personeel en oplopende werkdruk bij de zittende medewerkers.

CNV Zorg & Welzijn ondersteunt de apothekersassistenten van harte. De ruim 15.000 apothekersassistenten in Nederland zijn een professionele beroepsgroep en een belangrijke schakel in de zorgketen. Als vakbond komen wij op voor werknemers. Alle reden om de apothekersassistenten in hun actie te ondersteunen.

Veelgestelde vragen

Contactpersoon

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen