Al het nieuws

Toch geen loonmaatregelen

Een lid van CNV Zorg & Welzijn, een doktersassistente, meldt zich bij haar bond omdat zij radeloos is. Ze had zich ziekgemeld met zodanige lichamelijke klachten, waardoor ze haar werk niet langer kon doen. Haar werkgever toonde weinig empathie en vraagt haar iedere dag wanneer ze weer aan de slag gaat. Ze ontving tot nu geen kaartje, geen bloemetje, niets.

Op een zeker moment stuurt hij haar een bericht dat ze haar ontslag maar moet indienen, want blijkbaar was het werk te zwaar. Op advies van haar bond geeft ze geen gehoor aan het verzoek om ontslag te nemen en houdt ze vast aan haar ziekmelding. Haar werkgever sommeert haar vervolgens om de volgende dag op kantoor te komen, om te praten over haar ziekmelding. Vanwege zijn weinig empathische bejegening en harde uitlatingen voelt zij zich er niet prettig bij om dit gesprek alleen aan te gaan. Ze doet onmiddellijk een ander datumvoorstel, zodat ze iemand kan meenemen. Nog voordat ze op kantoor moet komen, kondigt hij aan dat hij haar loon per direct zal stopzetten wegens het schenden van de re-integratieverplichtingen. Ook zullen alle uitbetaalde overuren worden teruggevorderd, omdat ze zogezegd fraude zou hebben gepleegd. ‘

Loonstop

Om de vrouw van meer bijstand te voorzien wordt de juridische afdeling van CNV Zorg & Welzijn ingeschakeld. Een jurist neemt contact met haar op. Die stelt haar gerust dat de contacten en correspondentie met haar werkgever door de bond worden overgenomen. In een eerste brief van haar jurist wordt gemotiveerd aangegeven dat er geen gegronde reden voor een loonstop is. Evenmin voor het terugvorderen van alle uitbetaalde overuren. De werkgever wordt dringend geadviseerd geen gevolg te geven aan de aangekondigde loonmaatregelen, omdat ons lid dan genoodzaakt is om de rechter in te schakelen. Omdat het CNV de arbeidsrelatie ook heel belangrijk vindt, wordt tevens verzocht om een overleg. De werkgever weigert hierop te reageren.

Mediation

De brief van de jurist heeft desalniettemin indruk gemaakt. De werkgever besluit de loonstop niet door te zetten, waardoor deze gelukkig van de baan is en ons lid verzekerd blijft van haar inkomen. Wel gaat haar werkgever over tot verrekening van alle uitbetaalde overuren op haar loon. Nadat de jurist van CNV Zorg & Welzijn de werkgever hiermee confronteert en de terugvordering beargumenteerd betwist, besluit hij zelf rechtsbijstand in te schakelen. Omdat de werkgever en diens jurist volhardend blijven in hun standpunt en weigeren de terugvordering van de overuren ongedaan te maken, stuurt de jurist van het CNV de werkgever een dagvaarding en kondigt zij aan per direct een gerechtelijke procedure te starten. Hierdoor gaat de werkgever uiteindelijk overstag en worden de overuren alsnog aan ons lid uitbetaald. Er vindt momenteel mediation plaats tussen beiden. Het belangrijkste is dat de vrouw eindelijk de tijd en rust heeft gekregen om te herstellen. Ze is immers nog steeds ziek. De bond houdt in de tussentijd een oogje in het zeil.

Dit verhaal stond eerder in MijnVakbond 2 van juni 2021