Ludieke actie in Den Haag voor strijd tegen lerarentekort

Al langer roepen CNV Onderwijs, de andere bonden en werkgevers het nieuwe kabinet op om met een langdurig 'Deltaplan' het te grote lerarentekort aan te pakken. De ludieke actie van woensdag 28 februari 2024 in Den Haag is daar een vervolg op.

Puzzelstukken voor Kamerleden

In Den Haag vindt het commissiedebat Leraren over onder meer het Deltaplan Lerarentekort plaats. Vooraf overhandigen CNV Onderwijs, de andere bonden en verschillende onderwijsorganisaties aan Kamerleden een puzzelstuk. In totaal overhandigen we gezamenlijk negen puzzelstukken. Het is aan de Kamerleden om de puzzel te leggen en letterlijk – door de gemaakte puzzel – onder ogen te komen wáárom wij er die dag staan. En dat is vanwege het te grote lerarentekort. Dat nu echt rigoureus moet worden aangepakt en waarvoor de komende kabinetsperioden aandacht moet blijven bestaan. ‘Het tij moet worden gekeerd in het belang van de toekomst van de onderwijskwaliteit en onze samenleving,’ aldus Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs.

Waarom een Deltaplan Lerarentekort?

Het Deltaplan Lerarentekort is een samenhangend plan om het vak van leraar en schoolleider aantrekkelijker te maken om daarmee voor meer bevoegde leraren te zorgen. Iets dat hoognodig is nodig om het grote lerarentekort aan te pakken en daarmee het onderwijs te verbeteren. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en dat kan alleen worden aangeboden met voldoende (bevoegde) leraren voor de klas. Het plan omvat meerdere kabinetsperiodes. Daarom is het cruciaal dat politici dit plan op de lange termijn blijven steunen. Bouwstenen van het plan zijn:

  • structurele bekostiging van het onderwijs en het terugdringen van alle subsidies om enkele gaatjes mee op te vullen
  • een goed salaris
  • goede en gezonde schoolgebouwen
  • voldoende tijd om als leraar en schoolleider je vak te beoefenen én je te professionaliseren (autonomie van en vertrouwen in de leraar staat voorop)

Personeelstekort groot probleem

Niet alleen in het onderwijs is het personeelstekort een groot probleem. Ook in de andere essentiële sectoren van Nederland, zoals de zorg, heeft het tekort aan professionals vergaande gevolgen. Daarom zette CNV de campagne op #geslotenwegenspersoneelstekort.