CNV kondigt rechtszaak aan over compensatie zorgpersoneel met long-covid

Vakbond CNV Zorg & Welzijn begint een gerechtelijke procedure voor een fatsoenlijke compensatie voor geleden inkomensverlies van zorgpersoneel met long-covid. Zorgpersoneel dat long-covid heeft of heeft gehad, gaat er tienduizenden euro’s en in sommige gevallen structureel 30% in inkomen op achteruit. De overheid biedt daar tot nu toe geen sluitende oplossing voor.

Stichting Inkomensverlies Corona

De bond is van mening dat de Staat met de in 2020 geldende richtlijnen over persoonlijke beschermingsmiddelen van het RIVM, zorgmedewerkers in gevaar heeft gebracht. Die richtlijnen waren ontoereikend en in strijd met de adviezen van de WHO (die in andere landen wél werden gevolgd). De Staat is daardoor aansprakelijk voor schade en inkomensverlies van zorgpersoneel met long-covid, nu en in de toekomst. CNV Zorg & Welzijn heeft de ‘Stichting Inkomensverlies Corona’ opgericht, waar zorgverleners die long-covid hebben opgelopen op het werk zich kunnen melden.

Long-covid

Gaby Perin-Gopie, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: ‘Een grote groep zorgverleners heeft in de voorste linie gestaan tijdens de coronacrisis, zonder de juiste beschermingsmiddelen en dus met groot risico op een besmetting. Deze mensen hebben ervoor gezorgd dat onze (groot)ouders werden verzorgd, er ondersteuning was bij bevallingen en levens werden gered, terwijl de rest van Nederland veilig in lockdown thuis zat. Een aanzienlijk deel van deze zorgverleners heeft nu te maken met de gevolgen van long-covid, met vaak zware en deels nog onbekende gevolgen. Dat deze groep nu als dank voor hun inspanningen te maken krijgt met groot inkomensverlies, in de financiële problemen komt en wordt afgeserveerd richting de WIA, is onaanvaardbaar. Daar moet een oplossing voor komen.’

Sommatiebrief voor het ministerie VWS

Höcker Advocaten en BrandMR hebben namens CNV een sommatiebrief gestuurd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de wens nu snel tot een oplossing te komen. Heeft dit geen effect, dan wil de bond een compensatie via de rechter afdwingen. CNV Zorg & Welzijn heeft er al in een vroeg stadium regelmatig op aangedrongen dat dit schrijnende probleem moest worden aangepakt. Tot nu toe hebben zich bij de vakbonden zo’n 6 á 7 duizend mensen gemeld met deze problemen, maar het ligt voor de hand dat veel meer zorgmedewerkers ermee te maken hebben. Zij worden dan ook opgeroepen zich aan te sluiten bij de Stichting Inkomensverlies Corona. Ook niet-leden kunnen zich melden.

‘Het is niet alleen in het belang van de getroffen zorgmedewerkers dat dit snel en afdoende wordt opgelost. We zijn namelijk nog niet van corona af. We moeten zorgen voor goede bescherming en voor een vangnet als mensen toch ziek worden. Als we zorgpersoneel vragen zich in te zetten, maar zelf voor de gevolgen laten opdraaien als ze daarbij ziek worden, verwacht ik dat een grote groep zijn conclusies trekt en de sector verlaat.’
Gaby Perin-Gopie, voorzitter CNV Zorg en Welzijn

8 juni 2022: update Stichting Inkomensverlies Corona

Inmiddels hebben wij van het Ministerie van VWS een reactie ontvangen op onze sommatiebrief: een concrete uitnodiging om deze week in gesprek te gaan over de compensatie voor het door long-covid getroffen zorgpersoneel. In dit gesprek zullen wij nogmaals de urgentie benadrukken van een goede regeling. Hiernaast brengen wij deze urgentie ook ter sprake tijdens onze lobbygesprekken met leden van de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook gaan we in de tussentijd door met de uitwerking van de alternatieve, juridische routes.

Veelgestelde vragen