Primeur: afspraken over menstruatieregeling in Nederlandse cao

Voor het eerst worden er in een Nederlandse welzijn cao én in een zorg cao afspraken gemaakt over inzetbaarheid rond menstruatie en overgangsklachten. In de cao Kinderopvang (120.000 pedagogisch professionals) is deze afspraak toegevoegd aan de lopende cao. In de cao Fokus is het onderdeel van een nieuwe cao over 2023. De verbetering zet in op maatwerkoplossingen. Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Zorg en Welzijn: 'Wij hebben ons hier hard voor ingezet omdat deze afspraken eraan bijdragen dat de medewerker duurzaam inzetbaar blijft, en verzuim helpen voorkomen. De afspraken gaan uit van het goede gesprek, wederzijds vertrouwen en de mogelijkheid om het rooster aan te laten sluiten bij de inzetbaarheid van de medewerker.'

Privacy

Medewerkers hoeven niet hun medische ins and outs met de werkgever te bespreken, daar is evt. een (bedrijfs)arts voor, zegt Woestenberg. 'Maar je moet wel melden wel dat je er gebruik van wilt maken en op welke manier het voor jou het beste werkt, dit moet uiteraard ook passen bij bedrijfsbelangen.' Maatwerkafspraken moeten ervoor zorgen dat medewerkers wel hun contracturen kunnen werken.

Menstruatie-producten gratis voor personeel

Onderzoek toont aan dat er ook in Nederland sprake is van menstruatie-armoede: het niet geheel of maar voor een deel kunnen betalen van menstruatie-producten door medewerkers. In het nieuwe cao-akkoord van de cao Kinderopvang staat de oproep aan werkgevers om gratis menstruatie-producten beschikbaar te stellen op de werkvloer. Woestenberg denkt dat dit werkgevers aantrekkelijk kan maken voor nieuw personeel. 'Je wilt als werkgever toch uitstralen dat je oog hebt voor de behoeften van je medewerkers. Een dergelijke cao afspraak is nu nog uitzonderlijk, maar wij verwachten dat veel werkgevers dit voorbeeld zullen willen volgen. En daarvoor hoef je niet te wachten op de cao.'

Eerder waren de cao partijen al een verbetering in loon overeengekomen. Deze verbeteringen maken deel uit van de nieuwe cao Kinderopvang, die loopt tot half 2024.