Al het nieuws

Vierde onderhandelingsronde ziekenhuizen

Standpunten van vakbonden en werkgevers liggen nog mijlenver uiteen

CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn en FBZ zijn teleurgesteld over de uitkomsten van de vierde onderhandelingsronde voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. In de voorstellen van werkgevers is maar weinig terug te zien van de voorstellen van ons en de andere bonden. We willen op hoofdlijnen afspraken maken over loon, werkdruk, betere roosters, generatiebeleid en eerder kunnen stoppen met werken.

Bod van de NVZ

Werkgevers verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) hebben voor het eerst een inhoudelijk bod gedaan. Werkgevers menen de werkdruk te verlagen door nog meer flexibiliteit te vragen van medewerkers en een aantal huidige cao-regelingen te verslechteren. Ze zetten vol in op uitbetalen van tijd. Dit geldt voor PLB, overwerk én bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten.

Wat wij voor jullie willen

CNV wil een loonsverhoging, die de koopkracht van alle medewerkers op peil houdt. Ook hebben we voorstellen gedaan om de werkdruk te verlagen. Zoals een voorstel voor het behoud van de toelage voor verschoven diensten en extra oproepen, het verkorten van de jaarurensystematiek (JUS) naar kwartaal en het beter belonen van bereikbaarheid. Verder willen we een uitwerking van het pensioenakkoord, zodat ziekenhuiswerknemers eerder kunnen stoppen met werken, generatiebeleid in alle ziekenhuizen en duurzame inzetbaarheid voor alle generaties.

Standpunten liggen ver uiteen

We moeten helaas constateren dat standpunten nog ver uiteen liggen, en er is nog maar één onderhandelingsdag gepland, op 8 december 2021. En dat terwijl 200.000 ziekenhuiswerknemers al bijna een half jaar op een nieuwe cao wachten.

Ben je lid van CNV? Dan houden we je verder op de hoogte met onze nieuwsbrief.