Afspraken over extra loonsverhoging cao GGZ

Na diverse onderhandelingsrondes heeft CNV, samen met de andere bonden, afspraken gemaakt met werkgeversvereniging de Nederlandse GGZ (NLGGZ) over extra loonsverhogingen. Dit is nodig omdat de loonsverhogingen die in de cao zijn afgesproken, door de hoge inflatie niet meer passend zijn. Werknemers krijgen er gedurende de resterende looptijd van de cao 10% bij, verdeeld over 3 stappen. Voordat deze afspraken definitief zijn, moeten alle partijen nog akkoord gaan.

Lastige gesprekken

In december zijn de eerste gesprekken gevoerd over aanvullende loonafspraken. In de cao staat een afspraak dat partijen met elkaar in overleg treden als de omstandigheden sterk zijn veranderd sinds het afsluiten van de cao. Omdat de inflatie langdurig hoger is dan was voorzien en de cao nog doorloopt tot en met 2024, wilde CNV aanvullende afspraken maken.

Die gesprekken waren niet eenvoudig. De NLGGZ is het met ons eens dat er reden is voor een extra loonsverhoging, maar de financiële situatie van GGZ-organisaties staat onder druk, met name door de invoering van het nieuwe bekostigingsmodel. We hebben dan ook de randen opgezocht van wat haalbaar is en zijn blij dat we nu afspraken kunnen presenteren.

Salarisverhogingen

De afspraken over de verhogingen zien er als volgt uit:

  • 5% vanaf 1 november 2023, met een bodem van €150,- en een maximum van €300,-
  • 1% eenmalig, per 1 augustus 2024
  • 4% vanaf 1 december 2024, met een bodem van €120,- en een maximum van €240,-

Deze verhogingen komen bovenop de afspraken die al waren gemaakt voor 2023 en 2024: 2% per mei 2023 en 2% per januari 2024. En natuurlijk blijven de andere afspraken die we in de cao hebben gemaakt ook van kracht.

In totaal komt er met deze aanvullende afspraken in 2023 en 2024 voor de meeste medewerkers dus 13% structureel loon bij en 1% eenmalig. Voor de lagere schalen is het wat meer, voor de hoogste schalen (vanaf FWG70) wat minder. Met deze afspraken blijft de GGZ in de pas met de afspraken in andere zorgbranches. Dat is belangrijk met het oog op het behoud van medewerkers en het aantrekken van nieuwe collega’s.

Wanneer definitief?

Helaas moeten we nog een slag om de arm houden. Omdat het gaat om afspraken binnen een bestaande cao, moeten alle werknemersorganisaties die betrokken zijn bij de cao en de werkgeversorganisatie akkoord gaan met de afspraken. Een aantal partijen heeft nog een interne besluitvorming te doorlopen, maar wij denken dat alle partijen inzien dat het belangrijk is dat de werknemers in de GGZ er dit jaar en volgend jaar extra salaris bijkrijgen.