Nieuw voorstel aanvullende loonsverhoging apotheken

De werkgevers voor de cao Apotheken zijn gekomen met een nieuw voorstel voor een aanvullende loonsverhoging. Dit bevat een extra verhoging van 2.5% bovenop de verhoging die eerder werd voorgesteld. Leden van CNV kunnen hun stem uitbrengen over het voorstel. Zij zijn per e-mail hierover geïnformeerd.

Wat eraan voorafging

Twee weken geleden wezen CNV-leden in meerderheid het werkgeversvoorstel af voor een aanvullende loonsverhoging van 2,5% in combinatie met een verlaging van de pensioenpremie met 2%. Met werkgevers viel niet te praten over een aangepast voorstel. Tot nu! Onze dreiging met acties en het weglopen door de vakbonden uit het overleg, was voor de werkgevers kennelijk aanleiding om te komen met een nieuw aangepast voorstel.

Nieuw voorstel

In het nieuwe werkgeversvoorstel wordt er 2.5% bijgedaan per 1 januari 2024 in aanvulling op wat eerder door hen was voorgesteld. Dit zijn het verbeterde loonvoorstel van 5% per 1 juli, de hogere kilometervergoeding van 21 cent per kilometer en het handhaven van de pensioenpremie op 28,44% in 2024. CNV gaat hieronder in op de belangrijkste onderdelen van het voorstel: de loonontwikkeling en het pensioen.

Loonontwikkeling

In combinatie met de loonsverhoging van juli 2022 en juli 2023, komt in het nieuwe voorstel de totale structurele loonsverhoging uit op 10% voor de looptijd van deze cao. CNV vindt dit een acceptabele verhoging die rekening houdt met de inflatiecijfers. Het is een behoorlijke verbetering ten opzichte van het eerdere voorstel en de hoogste loonsverhoging die de cao Apotheken ooit heeft gekend.

Pensioen

Werkgevers blijven vasthouden aan het handhaven van de pensioenpremie op 28,44% in 2024 zoals ook voorgesteld in het eerste voorstel. Uit de vele reacties blijkt dit een gevoelig punt. Velen spraken van “een sigaar uit eigen doos” en toonden zich verontwaardigd. Een begrijpelijke emotie die serieus moet worden genomen!

Zonder daaraan af te doen, toch een paar nuancerende kanttekeningen.

Met het nieuwe percentage neemt de loonsverhoging substantieel toe. Deze wordt nog steeds deels gefinancierd uit een verlaging van de pensioenpremie, maar met een behoorlijk groter deel uit andere (werkgevers)middelen. Verder betekent een structurele verhoging van het salaris ook dat daar meer pensioen over zal worden opgebouwd. En blijft de premieverdeling met 2/3 voor de werkgevers en 1/3 voor de werknemers ongewijzigd.

Het woord is aan de leden

Leden van CNV hebben natuurlijk het laatste woord. Zij zijn per mail uitgenodigd om hun stem uit te brengen over het voorstel.