Grote opkomst protestmanifestatie Sociale Werkvoorziening

Een enorme opkomst vandaag bij de landelijke protestmanifestatie voor de sociale werkvoorziening. Meer dan 8.000 mensen en 160 bussen die stakers uit het hele land naar Utrecht brachten om een loonsverhoging af te dwingen. CNV maakt zich grote zorgen over de ongeveer 100.000 medewerkers uit de sociale werkvoorziening, nu maandenlange lokale acties niet hebben geleid tot inflatiereparatie en verbetering van de reiskostenregeling voor deze kwetsbare groep.

‘Samen staan wij hier voor de goede zaak’, spreekt Patrick Fey, voorzitter van CNV Overheid de duizenden demonstranten in het Utrechtse Park Transwijk toe. ‘De boodschappen zijn niet meer te betalen als je onder de cao Sociale Werkvoorziening of Aan de slag valt. Het minimumloon is omhoog gegaan, maar daar heb je niets aan als je daar net boven zit. Je kunt niet meer naar je werk komen. Dat kost je geld, als je reiskostenvergoeding maar een dubbeltje is. Wij staan samen, we staan voor een zaak en we staan voor onze principes. We leven in Nederland in een rijk land. Maar steeds meer mensen zitten in de schulden, zitten in de stress. En krijgen een slechte gezondheid door de zorgen die ze hebben. Terwijl de overheid in de miljarden zwemt en ze ook uitgeeft. Maar niet hier, niet aan jullie. Dat is onrechtvaardig!’

‘Als Max Verstappen gewoon belasting zou betalen, dan zou je er al bijna zijn’
Bart van Kent, Tweede Kamerlid van de SP

SP wil ruimhartige cao

‘Als Max Verstappen gewoon belasting zou betalen, dan zou je er al bijna zijn.’ Volgens tweede kamerlid Bart van Kent zijn de bedragen namelijk niet zo groot. Wel voor de mensen in de sociale werkvoorziening om hele grote bedragen maar niet als je kijkt naar de rijksbegroting. In gesprek met Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid, Ronnie ter Horst van NoordWest Groep en enkele CNV-leden liet hij weten de actie te steunen. ‘Ik ben hier vandaag omdat wij achter jullie staan en jullie kant kiezen! Wij vinden dat er gewoon een ruimhartige cao moet zijn. Daar gaan wij in de Tweede Kamer ook een voorstel voor doen. Lilian Marijnissen voert morgen het woord bij de voorjaarsnota en gaat daar het voorstel doen om geld vrij te maken om aan jullie wensen tegemoet te komen.’

10% niet genoeg

Dat er iets moet gebeuren is voor meer politieke partijen in Den Haag duidelijk. Om de financiële middelen voor een juiste beloning en goede arbeidsvoorwaarden voor elkaar te krijgen werkt Bart van Kent nauw samen met Hilde Palland van het CDA. ‘Ik vind dat de rijksoverheid, het ministerie en dus de minister geld vrij moet maken. Uiteindelijk moet dáár het besluit worden genomen en met VNG afgesproken worden: we gaan het mogelijk maken. Straks komt Prinsjesdag eraan, het moment waarop de begroting voor volgend jaar wordt vastgesteld. Dat zou ook een moment kunnen zijn om dingen te regelen. Jullie zijn ieder geval van harte welkom in Den Haag dan! Met 10% zijn we er nog niet. Wel voor de korte termijn maar er moet ook een toekomst zijn.’

Alles stijgt, behalve salaris

‘Alles is gestegen behalve het salaris. Als alleenstaande is het onmogelijk rond te komen’, vindt ook Ingrid uit Etten-Leur, een van de duizenden aanwezigen in het Utrechtse Park Transwijk.
Vooralsnog lijken overheid en werkgevers vooral naar elkaar te wijzen. Een uitspraak van minister Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) staat op grote schermen te lezen tijdens de manifestatie: ‘Als het om cao’s gaat, is het Rijk geen partij. Het is dan ook aan de cao-partijen om eventueel nieuwe afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers. Dit betekent dat het aan de gemeenten is om te bepalen welke middelen zij voor iedere cao beschikbaar stellen en om deze af te sluiten met de vakbonden.’

Kritiek

Namens de werkgevers, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), was Raymond Vlecken aanwezig. Hij sprak de duizenden actievoerders toe. ‘De kritiek die wordt geuit komt bij mij hard binnen. En dat mag ook. Want bij jullie komt het nog harder binnen. Jullie doen ertoe. Jullie werk doet ertoe. En ik zal in ieder geval, samen met de andere mensen, proberen zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Die is er alleen op dit moment nog niet. En dan is deze persoon niet de persoon die zoete broodjes bakt, maar keihard gaat werken.’

Regel het!

CNV Overheid-voorzitter Fey is in zijn toespraak duidelijk over wat er moet gebeuren: ‘Al die wethouders, managers en ministers: Doe je werk voor je goedbetaalde salaris. Kijk niet naar elkaar. Maar regel het!’

Foto: Laura Cnossen
Foto: Laura Cnossen
Partick Fey voorzitter CNV Overheid spreekt de 8.000 mensen toe tijdens de protestmanifestatie in Park Transwijk Utrecht| Foto: Laura Cnossen
Foto: Laura Cnossen
Foto: Laura Cnossen
Foto: Laura Cnossen
Bart van Kent, SP Tweede Kamerlid in gesprek met CNV | Foto: Laura Cnossen
Kamerlid Bart van Kent (SP, tweede van links) in gesprek met CNV-ers
Kamerlid Bart van Kent (SP, tweede van links) in gesprek met CNV-ers