Cao GGZ

Looptijd: -
Nieuwe cao in onderhandeling
Chantal van Dijk
Onderhandelaar cao GGZ

In de cao GGZ staan afspraken over loon, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken. De cao is voor iedereen die in de sector geestelijke gezondheidszorg (GGZ) werkt. We maken ons sterk voor onderwerpen die leden van CNV aandragen. In de huidige cao zijn de loonsverhogingen, zowel voor medewerkers als voor leerlingen een belangrijk speerpunt. Ook is de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid aangepast.

Belangrijkste punten

  • Looptijd cao 1 december 2021 t/m 31 december 2024.

  • Per 1 juli 2022 worden de salarissen met 2 procent verhoogd, maar tenminste met €60,- bruto per maand (op voltijdbasis).

  • Per 1 mei 2023 worden de salarissen met 2 procent verhoogd, maar tenminste met €60,- bruto per maand (op voltijdbasis).

  • Op 1 januari 2024: worden de salarissen met 2 procent verhoogd, maar tenminste met €60,- bruto per maand (op voltijdbasis).

  • De middengroep betreft alle medewerkers in functiegroepen 35 t/m 65. Voor reparatie loonachterstand in deze groep wordt een trede toegevoegd, daarnaast komt de onderste trede te vervallen.

  • Afspraken generatiepact: Medewerkers met een belastende (cliëntgebonden) functie hebben recht om vanaf maximaal vier jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd deel te nemen aan de 80/90/100- regeling.

Blijf op de hoogte, download de app

De cao GGZ kun je inzien in de splinternieuwe app cao GGZ van het O&O-fonds GGZ. In deze gratis app kan iedereen die in de GGZ werkt op ieder moment de cao inzien via smartphone of tablet. De app is ook geschikt voor mensen met een visuele beperking.

Naast de volledige cao-tekst kun je de app gebruiken voor het opzoeken van salarisgerelateerde onderwerpen (zoals salarisschaal, bijzondere toeslagen, salarisgarantieregelingen) of afspraken over vrije dagen en werktijden. De nieuwe app heeft 4 handige tools waarmee je berekeningen maakt van het aantal te werken uren, het levensfasebudget, de ORT en de ingangs- en einddatum van zwangerschaps- en bevallingsverlof.

De app is gratis te downloaden in de Apple App Store en in de Google Play Store.

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Tjaard de Vries
Onderhandelaar cao GGZ

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen