Zorg

Cao GGZ

-
Nieuwe cao in onderhandeling
Joost Veldt
Onderhandelaar cao GGZ

In de cao GGZ staan afspraken over loon, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken. De cao is voor iedereen die in de sector geestelijke gezondheidszorg (GGZ) werkt. We maken ons sterk voor onderwerpen die leden van CNV aandragen. In de huidige cao zijn de loonsverhogingen, zowel voor medewerkers als voor leerlingen een belangrijk speerpunt. Ook is de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid aangepast.

De cao voor de GGZ loopt aan het einde van dit jaar af. In het najaar gaan de onderhandelaars van CNV Zorg & Welzijn met de andere bonden en de werkgeversvertegenwoordiger in gesprek over een nieuwe overeenkomst. Onderwerpen die zeker aan bod komen:

- Salaris en vergoedingen voor thuiswerken, reiskosten e.d.

- Werkdruk, werktijden en roosters

- Duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken

- Extra aandacht voor functies met extra risico’s of specifieke doelgroepen

- Opleiding en ontwikkeling

De leden zijn opgeroepen om aan te geven of zij zich hierin kunnen vinden en of er nog meer zaken zijn die aan de onderhandelingstafel moeten worden besproken.

Plannen voor nieuwe cao

De huidige cao GGZ is geldig tot 1 januari 2022. In het najaar van 2021 zullen de onderhandelingen voor de nieuwe cao van start gaan. Wil je op de hoogte blijven? Of meedenken? Wij maken ons sterk voor de onderwerpen die leden van het CNV aandragen.

Blijf op de hoogte, download de app

De cao GGZ kun je inzien in de splinternieuwe app cao GGZ van het O&O-fonds GGZ. In deze gratis app kan iedereen die in de GGZ werkt op ieder moment de cao inzien via smartphone of tablet. De app is ook geschikt voor mensen met een visuele beperking.

Naast de volledige cao-tekst kun je de app gebruiken voor het opzoeken van salarisgerelateerde onderwerpen (zoals salarisschaal, bijzondere toeslagen, salarisgarantieregelingen) of afspraken over vrije dagen en werktijden. De nieuwe app heeft 4 handige tools waarmee je berekeningen maakt van het aantal te werken uren, het levensfasebudget, de ORT en de ingangs- en einddatum van zwangerschaps- en bevallingsverlof.

De app is gratis te downloaden in de Apple App Store en in de Google Play Store.

Veelgestelde vragen

Contactpersoon

Joost Veldt
Onderhandelaar cao GGZ
Telefoon
06 51 24 40 67

Downloads

Download jouw cao

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen