(G)MR: basistraining compact - open inschrijving

Inschrijven
Neem contact op

Benieuwd wat de rechten en plichten van een MR of GMR zijn? En welke taken bij medezeggenschap horen? Op deze vragen krijg je antwoord in onze basistraining MR Compact. Wij verzorgen deze training als open inschrijving in Utrecht en als online training.

Contactinformatie

Bel 030 75 11 747
aanvraagacademie@cnv.nl

Voor wie is deze training?


Deze cursus is bedoeld voor MR-en en GMR-en in het primair onderwijs. Niet alleen voor nieuwe leden, maar ook voor hen die hun basiskennis willen opfrissen.

Wat kun je na deze training?

  • Als MR- of GMR-lid efficiënter je werk doen omdat je over de juiste basiskennis beschikt
  • Op het juiste moment invloed uitoefenen op het beleid door kennis van wet- en regelgeving
  • Met concrete handvatten proactief aan de slag gaan in jouw MR of GMR
  • De achterban op het goede moment en op de juiste manier informeren

Hoe lang duurt de training?

De duur van de training is 2 uur. In deze brengen we jouw basiskennis op orde. Er is ook gelegenheid voor vragen en discussie.

De training is online van 19:30 - 21:30 uur.

Prijs training

€ 249,- per persoon

De MR of GMR kan de kosten voor deze training laten vergoeden door het bevoegd gezag (de school of het schoolbestuur). Kosten die de raad op tijd aankondigt en die binnen de grenzen van de redelijkheid vallen, moet het bevoegd gezag vergoeden. Dat staat in de wet (artikel 28 van de WMS). Een dienst voor advies en scholing, zoals deze training, mag als redelijk beschouwd worden.

Maak kennis met onze trainers

CNV Academie verzorgt trainingen en coachingsprogramma's die jou op allerlei manieren ondersteunen bij het uitvoeren van je werkzaamheden als lid van een MR of OR. Ook verzorgen wij trainingen voor actieve CNV-leden. Ontdek wat onze trainers voor jou kunnen betekenen.

Lees meer

Interesse in deze training?

Kies direct de datum waarop je de training wilt volgen.

  • Gespecialiseerd in medezeggenschap
  • Deskundige trainers
  • Op een centraal gelegen locatie