Gemeente Losser brengt motie in tijdens VNG-congres

Meer salaris voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Gemeente Losser wil meer salaris voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bracht daarom een motie in tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) op 13 en 14 juni. Aanwezigen konden vandaag hun stem uitbrengen met de aangenomen motie als resultaat!

De motie roept het VNG-bestuur op om niet te blijven wijzen naar het ministerie, maar om stappen te zetten. Met als doel de cao-onderhandelingen te hervatten en: ‘in gesprek te gaan met de onderhandelende partijen over het openbreken van de cao Sociale Werkvoorziening en de cao Aan de Slag om te komen tot compensatie van de gestegen kosten als gevolg van de inflatie’. Al sinds het aankondigen van de motie kreeg gemeente Losser veel steun van andere gemeenten. En dit bleek ook weer tijdens het congres.

Met de nu aangenomen motie is er eindelijk wat beter nieuws voor de werknemers in de sociale werkvoorziening. Dit betekent namelijk dat de bonden weer om de tafel kunnen om een beter salaris voor deze kwetsbare doelgroep te bereiken. Cao-onderhandelaar Nico Foppen: ‘Eindelijk een doorbraak in de impasse. Dat werd ook wel tijd! En nu snel naar de onderhandelingstafel, want onze mensen hebben al veel te lang moeten wachten. We hebben er zin an.’

Oproep bonden

CNV en FNV roepen VNG en het Rijk al maanden op om alle medewerkers een inflatiecorrectie te bieden en de woon-werkregeling te verhogen naar € 0,21. De VNG had tot nu toe nog geen gehoor gegeven aan de boodschap van de bond. Volgens de VNG is er niets mogelijk zonder extra geld van het Rijk. Die kaatst bij monde van minister Schouten de bal terug: het Rijk is geen cao-partij, dus werknemers- en werkgeversorganisaties moeten het met elkaar uitvechten. Hierdoor wachten de meest kwetsbare werknemers van Nederland nog altijd op verlichting van de inflatiepijn.