Financieel zelfstandig zijn: vrouwen in de zorg verdienen beter Pensioen voor iedereen

Herwaardering publieke functies

Goede zorg, onderwijs en overheidsdiensten vonden velen lange tijd vanzelfsprekend. Intussen liep de werkdruk in deze sectoren op en nam de kwaliteit af. Door extra druk van corona en oplopende personeelstekorten is inmiddels voor iedereen duidelijk dat het zo niet verder kan. De basis moet weer op orde, om van daaruit verder te kunnen bouwen. Dat vraagt om een simpel besef: de zorg=de zorgverlener, het onderwijs=de onderwijsmedewerker en de overheid=de ambtenaar. Oftewel, CNV wil dat medewerkers niet alleen te horen krijgen dat hun werk ertoe doet. Er moet vooral ook blijvend worden geïnvesteerd in lonen, professionalisering en autonomie.

Scroll naar beneden

Wat we zien en horen

In de publieke sector staan veel beroepen al lang onder druk. Onder andere door onvoldoende bekostiging kan niet aan de verwachte hoge kwaliteit worden voldaan. Dit vertaalt zich in een hoog ziekteverzuim en grote uitstroom. Er wordt op allerlei manieren geprobeerd om mensen aan te trekken, maar de uitstroom is groter. Personeel ervaart hoge werkdruk, onvoldoende regel- en ontwikkelmogelijkheden en zeggenschap en ook de salarissen lopen niet parallel aan andere beroepsgroepen. Desondanks heeft de publieke sector tijdens de coronacrisis getoond flexibel en betrouwbaar te zijn. Zo heeft de zorg het afgelopen jaar opnieuw keihard gewerkt onder zware omstandigheden. Leraren en schoolleiders schakelden razendsnel over naar online lesgeven met oog voor het welzijn van leerlingen. Achter de schermen is hard gewerkt aan een klantvriendelijke overheid en optimalisering van dienstverlening aan burgers. Dit vraagt een hoge inzet van het personeel. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn intussen zichtbaar in inflatiecijfers en daling van koopkracht. Daarbij is het beeld dat steeds meer werk met steeds minder mensen moet worden gedaan. Anders organiseren is daarom een must. Dat vraagt om tijd en ruimte voor de publieke professional om verder te professionaliseren en innoveren en dus goed werkgeverschap. Een risico is dat de politiek weer in de reflex schiet van bezuinigen op de publieke sector.

Waar we ons hard voor maken

Binnen de sectoren is er nu aandacht voor de basis op orde brengen: loon, arbeidsvoorwaarden en zeggenschap. Pas daarna kan worden geëxcelleerd in kwaliteit. Een salarisverhoging van minimaal 4 procent is de insteek van de huidige onderhandelingen om tegemoet te komen aan inflatie en koopkrachtverlies van de lagere en middeninkomens. Een sterke en gezonde publieke sector is in ons aller belang. Dat is ook tijdens de coronacrisis gebleken en zal nu ook bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen het geval zijn. Professionals moeten hun werk goed kunnen doen en niet onder de werkdruk bezwijken, zodat ze behouden blijven en meer mensen gaan kiezen voor een baan in deze sectoren. Nodig is ook een andere waardering van de status van het beroep om zo te werken aan het tegengaan van tekorten, imagoverbetering en kwalitatief goed onderwijs. Dit betekent aanpak van taakbeleid en vermindering van de administratieve lasten, minder controle, meer zeggenschap, meer werkplezier en perspectief behouden op een aantrekkelijk beroep en carrièrepad. Wij willen dat de politiek blijft investeren in eerlijke lonen, professionele autonomie en goede arbeidsvoorwaarden. Behoud door duurzame inzetbaarheid (levenfasebewust werken) moet ook onderdeel van het cao-gesprek zijn: ouderen die eerder met pensioen kunnen, werk-privé balans (rouw, open over de overgang, ouderschapsverlof), maar ook flexibeler werken.

Door te investeren in medewerkers in zorg, onderwijs en overheid investeren we in onze gezondheid, de toekomst van onze kinderen en het functioneren van de hele maatschappij.

Belangrijke mijlpalen

  • We wijzen de politiek op het belang van de publieke sector
  • We zetten in op 5-10 procent loonstijging in de cao’s van 2022
  • We promoten duurzame inzetbaarheid (ouderen die eerder met pensioen kunnen, goede werk-privébalans en ruimte voor o.a. ouderschapsverlof, rouw en de overgang)
  • We sluiten een onderwijsakkoord, waarmee we ook de loonkloof PO-VO dichten en de werkdruk aanpakken
  • Ruimte voor professionaliseren en innoveren resulteert in een toename van het werkplezier
  • Aantrekkelijke sector om in werkzaam te zijn, vergroten van de instroom en verminderde uitstroom en ziekteverzuim.
  • Toename van de kwaliteit van de dienstverlening, onderwijs en zorg
Verhalen van de werkvloer

Hulde aan àlle docenten

Ruud van Diemen is 51 jaar en Onderwijsdirecteur bij ROC Mondriaan in Den Haag

Sleutels voor een succesvolle terugkeer in de samenleving

Praten, respecteren motiveren

Compensatie voor long covid

Gaby Perin Gopie is voorzitter van CNV Zorg & Welzijn en bestuurder van CNV Connectief

5 trotse leraren over de mooiste momenten van hun vak

Werken in het onderwijs kan knap zwaar zijn. Door het groeiende lerarentekort is het vaak ook nog hard aanpoten. Zonder een flinke dosis passie is het bijna niet vol te houden. Of wel? Waar doen...rd.

Werken in de zorg: het mooiste wat er is

Zorgkanjers over wat hen het meest trots maakt op het vak

Schoonmakers, de vaak vergeten collega’s

Schoonmakers zijn onmisbaar voor een school. Zonder de inzet van deze toppers zouden de lokalen, toiletten en de rest van het gebouw al snel een vieze bende zijn. Drie van deze vaak onzichtbare ...rk.

Blamage

Özcan Akyol is schrijver, columnist, radio- en televisiepresentator en programmamaker

De vaak vergeten collega's: schoonmakers

Schoonmakers zijn onmisbaar in de zorg. Zonder de inzet van deze toppers zouden verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere instellingen al snel niet meer leefbaar zijn. Drie van deze vaak onzichtbar...rk.

Schoonmakers: vaak vergeten collega’s

Ze schrobben, soppen en stofzuigen zich dagelijks een slag in de rondte om de toiletten en alle afdelingen steeds weer fris te krijgen. Meestal op tijden dat er niemand aanwezig is op kantoor. W...rk.

'Ik lever een bijdrage aan de maatschappij. Dat voelt goed'

Tijdens corona bleek hoe belangrijk ze zijn: de straatvegers, toezichthouders, brandweermannen en -vrouwen en nog vele anderen. Vaak blijft waardering voor hun werk echter uit. Waar doen deze me...rd.

'Heel veel geduld, heel veel geduld’

Mensenwerk: het geheim van de sociotherapeut

Ga jij ook voor 4% loonstijging?

CNV zet zich in voor tenminste 4% loonstijging in de cao's van 2022. Sluit je aan en doe mee.

Ja, ik sluit me aan

Een betere toekomst voor jou én een ander