Minister luistert naar CNV Onderwijs: scholen krijgen hulp bij luchtreiniging

Scholen waar de luchtkwaliteit nog niet op orde is, worden door het ministerie geholpen bij de inzet van luchtreiniging, schrijft minister Wiersma vandaag aan de Tweede Kamer. Dat is precies waar CNV Onderwijs al ruim een jaar voor heeft gepleit. Scholen waar ingrijpende en dure ventilatieoplossingen geen optie zijn, kunnen door de inzet van luchtreinigingsapparatuur voorkomen dat door slechte luchtkwaliteit de ramen open moeten en onderwijsgeld wordt verstookt.

CNV Onderwijs-voorzitter Daniëlle Woestenberg: 'Gezonde lucht in de klas is cruciaal, niet alleen in de strijd tegen corona, maar ook voor een goed werk- en leerklimaat. Door de inzet van luchtreiniging, wat snel en relatief goedkoop te realiseren is, kunnen zoveel mogelijk scholen voorkomen dat onderwijsgeld het raam uitvliegt. Letterlijk, want een rood uitslaande CO2-meter, betekent ramen en deuren open. Op veel scholen moet dat nu min of meer constant. Wij zijn heel blij dat minister Wiersma nu ook handelt naar dat wat we hem begin 2022 bij een werkbezoek in de praktijk hebben laten zien, namelijk dat luchtreiniging, mits juist gekozen en onderhouden, voor scholen een praktische en snelle oplossing kan zijn. Maar het blijven noodoplossingen: niet voor niets pleitten wij vorige week met vele onderwijs- en bouwpartijen in een manifest voor 730 miljoen euro voor een integrale en programmatische aanpak van verouderde en slechte schoolgebouwen.'

Volgende stap: ook opnemen in subsidieregeling

Vorige week liet het RIVM weten dat overwogen kan worden luchtreiniging preventief in te zetten in ruimtes waar de kans op virusoverdracht groter is. In klaslokalen, waarin meer dan dertig mensen langere tijd verblijven, is de luchtkwaliteit te vaak aantoonbaar onder de maat. Woestenberg: 'Het is goed dat we ons daarvan bewust zijn door de verplichte plaatsing van CO2-meters. Het draait natuurlijk niet om de kanarie in de kolenmijn, maar om het voorkómen van die slechte luchtkwaliteit. De hulp die de minister nu aan scholen biedt om ook luchtreiniging in te zetten is een zeer welkome stap. Een belangrijke volgende stap is dat de bestaande subsidieregelingen voor ventilatie op scholen ook worden opengesteld voor luchtreiniging. Daarmee hebben ook scholen die geen medewerking krijgen van gemeenten opties om zèlf te handelen. Bijvoorbeeld in situaties waar een bouwtechnisch complex ventilatiesysteem niet is toe te passen bij de aanpak van slechte luchtkwaliteit. Of in gemeenten waar het huisvestingsplan nog niet is bijgewerkt en de gemeente geen geld heeft gereserveerd.'

Ook in de jaren voorafgaand aan de corona-pandemie was de gebrekkige luchtkwaliteit op veel scholen onderwerp van discussie. Gebrekkige luchtkwaliteit zorgt niet alleen voor een grotere kans op virusoverdracht, maar veroorzaakt ook hoofdpijn en concentratieverlies bij personeel en leerlingen. Woestenberg: 'Wij zijn blij dat de focus nu niet alleen ligt op oplossingen in gebouwen, maar dat ook pragmatisch in te zetten technologie wordt meegenomen. Want er moet echt snel wat gebeuren!'

Lees hieronder meer over onze inspanningen voor frisse lucht:

Februari 2022 – CNV Onderwijs toont luchtreiniging tijdens een werkbezoek aan minister Wiersma