Hoe beoordeel en adviseer je (voor MR en GMR)

Offerte aanvragen
Neem contact op

Deze training wordt verzorgd door CNV Academie

Zijn jullie een MR of GMR die beschikt over basiskennis van medezeggenschap, maar moeite heeft om echt invloed uit te oefenen op het beleid binnen de school? Dan is de training 'Hoe beoordeel en adviseer je' iets voor jullie! Het is een vervolg op onze basistraining en stoomt jullie klaar tot een gelijkwaardige gesprekspartner voor jullie directeur of bestuurder.

Contactinformatie

Bel 030 75 11 747
aanvraagacademie@cnv.nl

Voor wie is deze training?

Deze training is bedoeld voor MR-en en GMR-en in het primair en voortgezet onderwijs.

Wat gaan we doen?

In deze training gaan we aan de slag met de kerntaak van medezeggenschap: het beoordelen van beleid. Je leert hoe je in verschillende fases beleid goed kunt beoordelen en daarmee je taak als MR of GMR vervult. Daarnaast staan we stil bij instemmings- en adviesaanvragen. We leren je uit welke stappen dit proces bestaat en welke rol je daarbij inneemt. Tot slot behandelen we de vraag hoe te communiceren, zowel onderling in jullie raad als met het bevoegd gezag en de achterban.

Wat kun je na deze training?

  • Aan de hand van een stappenplan beleid beoordelen
  • Gestructureerd een advies uitwerken
  • Effectief vergaderen
  • Jullie overwegingen en besluiten overtuigend beargumenteren
  • Op een goede manier communiceren met het bestuur en jullie achterban

Hoe lang duurt de training?

De training bestaat uit twee bijeenkomsten (2 x 2,5 uur). De training wordt gegeven op de door jullie gewenste locatie. De kosten bedragen 1.895 euro.*

Waarom CNV Academie?

CNV Academie begeleidt medezeggenschapsorganen (MR en OR) en werkgevers bij het vormgeven en uitvoeren van medezeggenschap. Daarnaast trainen we teams en individuele werknemers op het gebied van zeggenschap en loopbaan.
De Academie biedt praktische, direct toepasbare en resultaatgerichte workshops, trainingen en advies. Onze trainers zijn ervaren specialisten met focus op jouw situatie. Een training is bij ons dan ook maatwerk.
Als onderdeel van vakbond CNV beschikken wij over actuele cao-kennis en weten wij wat er op de werkvloer speelt.
Na afloop van de training kun je direct met de opgedane kennis aan de slag.

Meer weten?

Meer weten over onze trainingen, advies en begeleiding? Stuur een mail naar onze trainingscoördinator Jacqueline van Grevengoed: aanvraagacademie@cnv.nl. Of bel 030 7511747.
Bekijk ook onze basiscursussen voor MR en GMR.

*De MR of GMR kan deze kosten laten vergoeden door het bevoegd gezag (de school of het schoolbestuur). Kosten die de raad op tijd aankondigt en die binnen de grenzen van de redelijkheid vallen, moet het bevoegd gezag vergoeden. Dat staat in de wet (artikel 28 van de WMS). Een dienst voor advies en scholing, zoals deze training mag als redelijk beschouwd worden.

Maak kennis met onze trainers

CNV Academie verzorgt trainingen en coachingsprogramma's die jou op allerlei manieren ondersteunen bij het uitvoeren van je werkzaamheden als lid van een MR of OR. Ook verzorgen wij trainingen voor actieve CNV-leden. Ontdek wat onze trainers voor jou kunnen betekenen.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Interesse in deze training?

Vraag dan vrijblijvend een offerte bij ons aan. Liever eerst telefonisch contact? Bel 030 75 11 747.

  • Gespecialiseerd in medezeggenschap
  • Deskundige ondersteuning voor jouw (G)MR
  • Trainingen op maat