VNG ledencongres neemt motie aan tot onderhandelen over sociale werkvoorziening

“Eindelijk lijken we uit de patstelling te komen"

“Eindelijk lijken we uit de patstelling te komen. Dat werd ook wel tijd! En nu snel naar de onderhandelingstafel, want onze mensen hebben al veel te lang moeten wachten.” Dat is de reactie van CNV Overheid onderhandelaar Nico Foppen nu het VNG ledencongres bij acclamatie de motie van de gemeente Losser heeft aangenomen. De motie roept het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op om met de onderhandelende partijen in gesprek te gaan over het openbreken van de cao Sociale Werkvoorziening en de cao Aan de Slag voor compensatie van de gestegen kosten als gevolg van de inflatie.

Niet blijven wijzen

De motie is een oproep aan het VNG-bestuur om niet te blijven wijzen naar het ministerie, maar om zelf de eerste stappen te zetten, waarbij het rijk zal moeten compenseren. Al sinds het aankondigen van de motie kreeg gemeente Losser veel steun van andere gemeenten. En dit bleek ook weer tijdens het congres.

Interne druk

Met de nu aangenomen motie is er eindelijk wat beter nieuws voor de werknemers in de sociale werkvoorziening. Dit betekent namelijk dat de bonden weer om de tafel kunnen om een beter salaris voor deze kwetsbare doelgroep te bereiken. Nico Foppen: “We zijn er nog niet, maar er ligt nu wel een duidelijke opdracht aan de VNG om er uit te komen en tot een fatsoenlijke oplossing voor deze mensen te komen. Dat geeft druk vanuit een onverwachte hoek voor de VNG”.

Oproep bonden

CNV en FNV roepen VNG en het Rijk al maanden op om alle medewerkers een inflatiecorrectie te bieden en de woon-werkregeling te verhogen naar € 0,21. De VNG heeft tot nu toe nog geen gehoor gegeven aan de boodschap van de bonden, ook niet toen vorige week 8000 mensen uit de doelgroep protesteerden in Utrecht. Volgens de VNG is er niets mogelijk zonder extra geld van het Rijk. Die kaatst bij monde van minister Schouten de bal terug: het Rijk is geen cao-partij, dus werknemers- en werkgeversorganisaties zouden het met elkaar moeten uitvechten. Hierdoor wachten de meest kwetsbare werknemers van Nederland nog altijd op verlichting van de inflatiepijn.