Waar gaan wij voor in 2024?

Check onze doelen
Wat vind jij belangrijk?

Een stevige loonstijging, duurzame arbeidsrelaties, regie op je loopbaan, goed en gezond werk, toekomst van werk. Daar zetten wij ons voor in dit jaar. Goede arbeidsvoorwaarden zijn wat ons betreft namelijk breder dan een goed en eerlijk loon. Wij gaan voor werk dat werkt en loon dat loont. Per cao bepalen werkenden samen met de cao-bestuurder de inzet. Onderstaande prioriteiten zijn hierbij uitgangpunt.

CNV Journaal (afl. 2) - Goed en gezond werk

Stevige loonstijging

We zetten ons in voor een eerlijke, passende beloning voor iedereen, en voor loon dat loont. Met de verminderde koopkracht en arbeidsmarkttekorten, komen we op een looneis van tussen de 4 en 10%, vast te stellen per sector. Voor de laagste schalen willen we kijken naar nominale loonstijgingen. Oplopen van de inflatie kan leiden tot een hogere looneis of openbreken van cao’s.

Lees meer over onze looneisen

Duurzame arbeidsrelaties

Werken in de publieke sector moet aantrekkelijker worden. Dat kan door lonen te verhogen en werkdruk te verlagen, maar ook door meer vaste banen, meer zeggenschap, goede begeleiding van startende werknemers, regie op je rooster, mogelijkheden voor parttimers om vrijwillig meer te gaan werken, focus op waardering voor élke werknemer en inclusief werkgeverschap.

Lees meer over duurzame arbeidsrelaties

Regie op je loopbaan

We weten: jouw werkgeluk neemt toe als je zelf de regie hebt en als je jezelf kunt ontwikkelen. Daarom zetten wij ons dit jaar in voor voldoende budget in cao’s voor professionele en persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer. En we bieden trainingen, loopbaancoaching en begeleiding van werk naar werk.

Lees meer over regie op je loopbaan

Goed en gezond werk

Wij zetten ons in voor werk dat werkt. Voor werknemers die gezond en gelukkig hun werk kunnen doen. Dus maken wij afspraken over een acceptabele werk- en regeldruk, goede verlofregelingen, ondersteuning bij ingrijpende gebeurtenissen, een veilige werkomgeving en een goede werk-privébalans.

Lees meer over goed en gezond werk

Toekomst van werk

Wij streven naar een waardig leven voor mensen wereldwijd, nu en in de toekomst. Daarom komen wij via CNV Internationaal op voor bescherming van arbeidsrechten overal ter wereld. En zetten we ons in voor duurzaamheid en milieubewustzijn. Zo stimuleren we het afspreken van groene arbeidsvoorwaarden in de cao’s.

Lees meer over de toekomst van werk

Laat je stem horen, vul de poll in!

Download de arbeidsvoorwaardennota's