Overgrote meerderheid CNV-leden stemt voor nieuwe cao Apotheken

In de ledenraadpleging voor een nieuwe cao voor apotheekmedewerkers, heeft ruim 80% voor het eindbod van de werkgevers gestemd. Daarmee is er een nieuwe cao Apotheken die geldt tot en met 1 juli 2024.

Net zoals de vorige keren, verliepen ook deze onderhandelingen moeizaam. Eind vorig jaar is een eerder salarisbod van de werkgevers massaal door de leden verworpen. Uit de afwijzingen sprak een algemeen gevoeld gebrek aan waardering. Sommigen waren zelfs bereid tot het voeren van actie om hun ongenoegen te tonen. Klaarblijkelijk was dit voor de werkgevers reden om te komen met een nieuw en beter eindbod, dat nu wel door een overgrote meerderheid geaccepteerd is.

De nieuwe cao Apotheken heeft een looptijd van drie jaar en geldt tot en met 1 juli 2024. De lonen worden in 2022 en 2023 structureel verhoogd met 2,5%. En er wordt in december dit jaar een eenmalige uitkering van €300,- bruto toegekend. Daarnaast zijn er, voor het eerst sinds jaren, ook weer afspraken gemaakt over het verbeteren van andere arbeidsvoorwaarden, zoals met betrekking tot het verlof en de vergoeding voor het werken in de avond.